Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6
Термин Описание
СТЕРИЛНО ФИЛТРУВАНЕ

филтруване на пиво, при което наред с отстраняването от разтворите на колоидни частици и суспензия, се постига и отделяне на микроорганизмите и на техните спори.

СУШЕНЕ НА МАЛЦ

технологичен процес представляващ термична обработка на покълнал ечемик, с която се цели подобряване на съхраняемостта му, промяна на химичния състав на малца, повишаване на крехкостта на коренчетата и други.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

съвкупност от химични и физико-химични свойства на водите, произтичащи от съдържащите се в тях калциеви (Са2+) и магнезиеви (Mg2+) соли. Бива временна (карбонатна) и постоянна (некарбонатна).

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ

максималната температура, при която микроорганизмите запазват жизнените си функции и са способни да провокират ферментационни процеси в хранителната среда.

УЗРЯВАНЕ

съвкупност от качествени изменения в състава и свойствата на пивото в процеса на отлежаването му. Протича в резултат на химически, физически и физико-химични процеси. Протича в напълно анаеробни условия, при ниска температура и при свръхналягане. Постепенно тръпчивостта, характерна за зеленото пиво, изчезва, то се избистря напълно и придобива приятно резлив и хармоничен вкус.

ФЕРМЕНТАЦИЯ

промени в химическия състав на субстратите под действието на ензимните системи на присъстващите в тях микроорганизми.

ФЕРМЕНТАЦИЯ АЛКОХОЛНА

биохимичен процес, при който с помощта на ензимните системи на някои микроорганизми, протича разграждане на захарите до етилов алкохол и въглероден диоксид.

ФИЛТРУВАНЕ

процес на разделяне на твърдата фаза от течната в една дисперсна система чрез механично задържане и сорбция на твърдите частици от пореста преграда, пропускаща течността.

ХАЛБА

дебелостенна чаша за пиво с голяма дръжка и с вместимост между 0,330 и 2 литра. Има цилиндрична или слабо конусовидна форма.

ХЕКТОЛИТЪР

мярка за обем, равняваща се на 100 л или на 0,1 м3.

ХМЕЛ

многогодишно увивно растение от семейство Конопени. Цветовете са жълто-зелени, еднополови. Покривните листенца на шишарката са осеяни със смолисти жлези, светложълти на цвят, наречени лупулинови зрънца, които съдържат горчиви и ароматни вещества. За пивопроизводството се използват само женските съцветия.

ХМЕЛОВ ЕКСТРАКТ

разтвори с повишено съдържание на дъбилни, ароматични и горчиви хмелни вещества, получени чрез екстракция на хмела.

ЦИЛИНДРИЧНО-КОНИЧЕН АПАРАТ

ферментационен апарат работещ при надналягане и предназначен за ферментация на пивната мъст. Апарата е с цилиндрично-конична форма и е снабден е със система за охлаждане.

ЦИП, CIP

почистване на място – система от резервоари и помпи, измиващи устройства и тръбопроводи за бързо и ефикасно измиване и дезинфекция на технологичното оборудване.

ЧИСТА КУЛТУРА ДРОЖДИ

селекционирана култура от определен вид дрожди с усъвършенствана метаболитна способност и с подобрена устойчивост към хмелови горчиви вещества, алкохол, въглероден диоксид, температура и други фактори.

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow