Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 Next »
Термин Описание
ОТЛЕЖАВАНЕ

технологичен етап от пивопроизводството, който следва ферментацията и цели подобряване на състава и органолептичните свойства на пивото. Наблюдават се физикохимични (утаяване, избистряне, насищане с въглероден диоксид) и химически (окисление, естерификация и други) изменения.

ОХМЕЛЯВАНЕ НА ПИВНАТА МЪСТ

обогатяване на пивната мъст с горчиви вещества на хмела по време на варенето.Това е комплексен физико-химичен процес, чието протичане освен екстракцията на хмелови горчиви вещества, които са важна вкусова компонента на пивото, цели още коагулация на белтъчните вещества; елиминиране на летливите компоненти на хмеловото етерично масло, оказващо вредно влияние върху вкуса и аромата на пивото; инактивация на ензимите; корекция на екстракта и стерилизация на пивната мъст.

ПАСТЬОРИЗАЦИЯ

краткотрайна термична обработка при температура обикновено между 60-75˚С в анаеробни условия. Целта му е биологична стабилизация чрез разрушаване на бактериалните клетки и инактивиране на ензимните системи.

ПЕНЛИВОСТ

склонност към интензивно отделяне на голямо количество дребни мехурчета въглероден диоксид, съпроводено с различен по дебелина и устойчивост слой пяна на повърхността.

ПИВО

бира - слабоалкохолна напитка, наситена с въглероден диоксид, получена от ечемичен или друг тип малц с или без участието на немалцувани суровини (сурогати), вода, хмел и чиста култура пивни дрожди.

ПИВО ДИЕТИЧНО

пиво с понижена калоричност и алкохолно съдържание.

ПОЛИЗАХАРИДИ

високомолекулни биополимери, получени чрез свързване на монозахаридни молекули помежду им с гликозидни връзки.

ПОЛИРАНЕ НА МАЛЦ

технологична операция, чрез която се отделят механични примеси и прах, полепнал по малцовите зърна.

ПРОТЕИН

макроелемент, способстващ да доставя необходимите елементи за растежа, образуването на ензими и хормони за обновяването на клетките при всички възрастови групи.

ПШЕНИЦА

род едногодишни растения от семейство Житни. Пшеничният глутен трудно се поддава на протеолиза, пшеничната скорбяла се озахарява лесно и пълно. В пивоварството пшеничният малц намира приложение като диастатичен малц, като малцувана и сурогатна добавка при производството на бяло пиво, ламбик и други.

РАНДЕМАН НА ЕКСТРАКТ

най-важният показател за качеството на малца. Колебае се в широки граници (65-82% към сухото вещество на малца). Бива Рандеман на екстракт във въздушно-сухо вещество и Рандеман на екстракт в абсолютно сухо вещество. При последния се елиминира влиянието на влагосъдържанието.

САТУРАЦИЯ

технологичен метод за изкуствено насищане на пивото с въглероден диоксид, който оказва положително въздействие върху органолептичните му свойства, повишавайки резливостта и подобрявайки неговата пенливост.

СЕЛЕКЦИОНИРАНЕ НА ДРОЖДИ

системно и целенасочено отглеждане на дрождеви раси и разновидности при специални условия с цел подчертаване на определени техни физиологически качества.

СЛАДКА ПИВНА МЪСТ

течната фаза на озахарената малцова каша. Тя представлява воден разтвор на екстрахираните вещества от малца и съдържа малтоза, глюкоза, декстрини, продукти от разграждането на белтъчините, дъбилни, багрилни вещества и други.

СМИЛАНЕ

технологична операция в пивоварството, състояща се в раздробяване зърната на малца и на немалцуваните житни суровини до по-дребни частици с цел повишаване екстрахируемостта на съдържащите се в тях разтворими вещества.

СМОЛИ МЕКИ

полимери на окислените продукти на хумулоните и лупулоните. Участват при формиране на горчивината и пенообразуващата способност на пивото.

СМОЛИ ТВЪРДИ

полимеризирани продукти, които се получават при окисляване на меките смоли при неправилно сушене и съхраняване на хмела.

СТАБИЛИЗАЦИЯ

придаване на устойчива прозрачност на пивото и отстраняване на причините за поява на помътнявания от различно естество. Тя бива биологична и колоидна.

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 Next »

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow