Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Термин Описание
МАЙШУВАНЕ

(от нем. maisch - озахарен малц) - основен технологичен процес, създаващ подходящи температурни условия за преминаване на разтворимите вещества на малца в разтвор, както и за разграждане на високомолекулните вещества под действие на собствената ензимна система на малца.

МАЛЦ

зърнен продукт на база на покълнали житни зърна и преди всичко на зърна от ечемик, който намира широко приложение в производството на пиво, уиски, зърнен спирт и др. Съдържа амилолитични, протеолитични и други хидролитични ензими.

МАЛЦ КАРАМЕЛЕН

продукт на термична обработка на обикновен ечемичен малц. Използва се главно при производство на тъмно пиво, по-рядко при светло. Повишава плътността на пивото и интензивността на оцветяването му. Също подобрява пенливостта на пивото, придава му приятно горчив вкус и карамелен аромат. Основното в неговата технология е по-дълбочинното разграждане на високомолекулните вещества при кълненето и сушенето му при крайна температура 150-160˚С.

МАЛЦ МЕЛАНОИДИНОВ

силно ароматичен тъмен малц, съдържащ голямо количество меланоидини. Приготвя се от сортове ечемик с високо белтъчно съдържание.

МАЛЦ ПШЕНИЧЕН

малцов продукт, получен чрез покълване на зърна от пшеница по технология, близка до тази при получаване на ечемичен малц. Използва се за производство на специални типове пива като бяло пиво, ламбик и други.

МАЛЦЕРАЙ

самостоятелно предприятие или цех в рамките на пивоварен завод, специализирано в производството на малц.

МАЛЦОВ КОЛЬОР

малцов продукт, подобен на карамеления малц. Прилага се в пивопроизводството предимно като оцветител. Притежава висока багрилна способност и чист вкус, наподобяващ вкуса на кафе, без неприятна тръпчивост. Цветът му е тъмнокафяв до черен. Използва се при производството на тъмно пиво.

МАЛЦУВАНЕ

технологичен цикъл за производство на малц.

МИКРОБИОЛОГИЯ НА ПИВОПРОИЗВОДСТВОТО

клон на микробиологията, който разглежда биологичните процеси, съпровождащи отделните технологични етапи от производството, от чието протичане зависи качеството на крайния продукт.

МИКРОФЛОРА НА ПИВОТО

съвкупността от всички микроорганизми, които имат отношение към ферментационния процес или се съдържат в активна форма в готовата напитка. Тук се отнасят както полезните щамове микроорганизми, така и вредните, причиняващи различни дефекти и болести на пивото.

МИНЕРАЛЕН СЪСТАВ НА ПИВОТО

сумата от всички неорганични йони, влизаща в екстракта на пивото.

МОНОЗАХАРИДИ

мономерни въглехидрати с обща формула CnH2nOn.

МЪСТ СЛАДКА ПИВНА

течната фаза на озахарената малцова каша. Тя представлява воден разтвор на екстрахираните вещества от малца и съдържа малтоза, глюкоза, декстрини, продукти от разграждането на белтъчините, дъбилни, багрилни вещества и други.

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИВОВАРНИ ВОДИ

бактерицидна обработка на питейни води в пивопроизводството, чиято цел е да се предотврати развитие на вредна микрофлора.

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИВОТО

унищожаване на микроорганизмите в пивото с цел придобиване на биологична стабилност. От физичните методи най-голямо приложение намира пастьоризацията. Отстраняване на микроорганизмите преди бутилирането. Осъществява се чрез стерилно филтруване.

ОЗАХАРЯВАНЕ

ензимно разграждане на скорбялата и на продуктите на частичната и хидролиза до малтоза и декстрин. Най-съществената фаза на майшуването, протичаща под влияние на малцовите амилолитични ензими (алфа- и бета-амилаза).

ОМЕКОТЯВАНЕ НА ПИВОВАРНИ ВОДИ

понижаване на карбонатната (временната), а при нужда и на постоянната твърдост на питейната вода, предназначена за производството.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИВОТО

определяне на органолептичните свойства на пивото (цвят, вкус, аромат, пенливост и други) с цел окачествяване, производствен контрол, конкурсна оценка, експертиза, любителски проверки и т.н.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow