Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »
Термин Описание
ЕКСТРАКТ ФЕРМЕНТИРУЕМ

част от екстракта, който може да бъде ферментиран от пивните дрожди.

ЕКСТРАКЦИЯ

технологичен метод за разделяне компонентите на твърди и течни смеси чрез избирателно разтваряне с помоща на екстрагенти.

ЕНЗИМИ

биологични катализатори с белтъчна природа, способни многократно да ускоряват химичните реакции.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

многокомпонентни смеси от летливи органични съединения, синтезирани от растенията и обуславящи специфичния им аромат.

ЕЧЕМИК

житна култура с високо съдържание на белтък (протеини), основна пивоварна суровина

ЗАХАРНО СЪДЪРЖАНИЕ

съдържание на захар в кашата, мъстта и в житните суровини, измерено в проценти или други единици.

ЗАЩИТНИ КОЛОИДИ

колоидно-дисперсни системи, повишаващи агрегативната устойчивост на други дисперсни системи, образувайки на повърхността на дисперсната им фаза адсорбционно-солватни слоеве.

ЗЕЛЕНО ПИВО

младо, неотлежало пиво с току-що приключила ферментация. То е мътно, с необособени вкусови качества и с неоформен букет, характерен за съзрялото и отлежало пиво.

ЗРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПИВОТО

компонента на органолептичния анализ на пивото, включваща оценка на прозрачността и цвета им, пенообразуването, както и идентификация на различните им помътнявания.

КАПАЧКА

запушалка, изпълняваща херментизиращи или декоративни функции. Металните капачки, използвани при бутилките с пиво са известни като тип кроненкорк.

КАРАМЕЛИЗАЦИЯ

процес на термично разлагане (дехидратация) на захарозата, в резултат на който се получават тъмно оцветени продукти под общото наименование карамел.

КЕГ

метална опаковка за наливно пиво с различна вместимост - между 30 и 50 литра. Свързва се към инсталация за наливно пиво заедно с подаване на инертен газ - обикновено въглероден диоксид.

КЕН

фолийна метална опаковка, изработена от специална ламарина с дебелина 0,15-0,25 мм. От вътрешната страна е нанесено тънко и прозрачно полимерно покритие.

КИЗЕЛГУР

диатомит, инфузорна пръст - утаечна маса от силициев хидрооксид, съдържаща порести остатъци от едноклетъчни водорасли. Използва се като допълнителен филтриращ слой при филтрация на напити.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПИВОТО

групиране на пивото въз основа на технологични признаци, алкохолно съдържание, екстрактивност и други.

КОЛОИДНА СТАБИЛНОСТ НА ПИВОТО

способността на пивото да запазва бистротата си благодарение на условията, предпазващи колоидните му системи от агломериране и седиментация.

КОНСИСТЕНЦИЯ

степен на взаимодействие между градивните частици на едно тяло, която намира външен израз в реологичните му свойства, твърдостта, еластичността, плътността и други физични качества.

КЪЛНЕНЕ

рътене - начален стадий от индивидуалното развитие на растенията, изразяващ се в преминаване на семената им от състояние на покой към активна жизнена дейност.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5... Next »

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow