Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ФЕРМЕНТАЦИЯ

промени в химическия състав на субстратите под действието на ензимните системи на присъстващите в тях микроорганизми.

ФЕРМЕНТАЦИЯ АЛКОХОЛНА

биохимичен процес, при който с помощта на ензимните системи на някои микроорганизми, протича разграждане на захарите до етилов алкохол и въглероден диоксид.

ФИЛТРУВАНЕ

процес на разделяне на твърдата фаза от течната в една дисперсна система чрез механично задържане и сорбция на твърдите частици от пореста преграда, пропускаща течността.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow