Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

съвкупност от химични и физико-химични свойства на водите, произтичащи от съдържащите се в тях калциеви (Са2+) и магнезиеви (Mg2+) соли. Бива временна (карбонатна) и постоянна (некарбонатна).

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТ НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ

максималната температура, при която микроорганизмите запазват жизнените си функции и са способни да провокират ферментационни процеси в хранителната среда.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow