Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ПАСТЬОРИЗАЦИЯ

краткотрайна термична обработка при температура обикновено между 60-75˚С в анаеробни условия. Целта му е биологична стабилизация чрез разрушаване на бактериалните клетки и инактивиране на ензимните системи.

ПЕНЛИВОСТ

склонност към интензивно отделяне на голямо количество дребни мехурчета въглероден диоксид, съпроводено с различен по дебелина и устойчивост слой пяна на повърхността.

ПИВО

бира - слабоалкохолна напитка, наситена с въглероден диоксид, получена от ечемичен или друг тип малц с или без участието на немалцувани суровини (сурогати), вода, хмел и чиста култура пивни дрожди.

ПИВО ДИЕТИЧНО

пиво с понижена калоричност и алкохолно съдържание.

ПОЛИЗАХАРИДИ

високомолекулни биополимери, получени чрез свързване на монозахаридни молекули помежду им с гликозидни връзки.

ПОЛИРАНЕ НА МАЛЦ

технологична операция, чрез която се отделят механични примеси и прах, полепнал по малцовите зърна.

ПРОТЕИН

макроелемент, способстващ да доставя необходимите елементи за растежа, образуването на ензими и хормони за обновяването на клетките при всички възрастови групи.

ПШЕНИЦА

род едногодишни растения от семейство Житни. Пшеничният глутен трудно се поддава на протеолиза, пшеничната скорбяла се озахарява лесно и пълно. В пивоварството пшеничният малц намира приложение като диастатичен малц, като малцувана и сурогатна добавка при производството на бяло пиво, ламбик и други.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow