Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИВОВАРНИ ВОДИ

бактерицидна обработка на питейни води в пивопроизводството, чиято цел е да се предотврати развитие на вредна микрофлора.

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИВОТО

унищожаване на микроорганизмите в пивото с цел придобиване на биологична стабилност. От физичните методи най-голямо приложение намира пастьоризацията. Отстраняване на микроорганизмите преди бутилирането. Осъществява се чрез стерилно филтруване.

ОЗАХАРЯВАНЕ

ензимно разграждане на скорбялата и на продуктите на частичната и хидролиза до малтоза и декстрин. Най-съществената фаза на майшуването, протичаща под влияние на малцовите амилолитични ензими (алфа- и бета-амилаза).

ОМЕКОТЯВАНЕ НА ПИВОВАРНИ ВОДИ

понижаване на карбонатната (временната), а при нужда и на постоянната твърдост на питейната вода, предназначена за производството.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПИВОТО

определяне на органолептичните свойства на пивото (цвят, вкус, аромат, пенливост и други) с цел окачествяване, производствен контрол, конкурсна оценка, експертиза, любителски проверки и т.н.

ОТЛЕЖАВАНЕ

технологичен етап от пивопроизводството, който следва ферментацията и цели подобряване на състава и органолептичните свойства на пивото. Наблюдават се физикохимични (утаяване, избистряне, насищане с въглероден диоксид) и химически (окисление, естерификация и други) изменения.

ОХМЕЛЯВАНЕ НА ПИВНАТА МЪСТ

обогатяване на пивната мъст с горчиви вещества на хмела по време на варенето.Това е комплексен физико-химичен процес, чието протичане освен екстракцията на хмелови горчиви вещества, които са важна вкусова компонента на пивото, цели още коагулация на белтъчните вещества; елиминиране на летливите компоненти на хмеловото етерично масло, оказващо вредно влияние върху вкуса и аромата на пивото; инактивация на ензимите; корекция на екстракта и стерилизация на пивната мъст.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow