Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
КАПАЧКА

запушалка, изпълняваща херментизиращи или декоративни функции. Металните капачки, използвани при бутилките с пиво са известни като тип кроненкорк.

КАРАМЕЛИЗАЦИЯ

процес на термично разлагане (дехидратация) на захарозата, в резултат на който се получават тъмно оцветени продукти под общото наименование карамел.

КЕГ

метална опаковка за наливно пиво с различна вместимост - между 30 и 50 литра. Свързва се към инсталация за наливно пиво заедно с подаване на инертен газ - обикновено въглероден диоксид.

КЕН

фолийна метална опаковка, изработена от специална ламарина с дебелина 0,15-0,25 мм. От вътрешната страна е нанесено тънко и прозрачно полимерно покритие.

КИЗЕЛГУР

диатомит, инфузорна пръст - утаечна маса от силициев хидрооксид, съдържаща порести остатъци от едноклетъчни водорасли. Използва се като допълнителен филтриращ слой при филтрация на напити.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПИВОТО

групиране на пивото въз основа на технологични признаци, алкохолно съдържание, екстрактивност и други.

КОЛОИДНА СТАБИЛНОСТ НА ПИВОТО

способността на пивото да запазва бистротата си благодарение на условията, предпазващи колоидните му системи от агломериране и седиментация.

КОНСИСТЕНЦИЯ

степен на взаимодействие между градивните частици на едно тяло, която намира външен израз в реологичните му свойства, твърдостта, еластичността, плътността и други физични качества.

КЪЛНЕНЕ

рътене - начален стадий от индивидуалното развитие на растенията, изразяващ се в преминаване на семената им от състояние на покой към активна жизнена дейност.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow