Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ЗАХАРНО СЪДЪРЖАНИЕ

съдържание на захар в кашата, мъстта и в житните суровини, измерено в проценти или други единици.

ЗАЩИТНИ КОЛОИДИ

колоидно-дисперсни системи, повишаващи агрегативната устойчивост на други дисперсни системи, образувайки на повърхността на дисперсната им фаза адсорбционно-солватни слоеве.

ЗЕЛЕНО ПИВО

младо, неотлежало пиво с току-що приключила ферментация. То е мътно, с необособени вкусови качества и с неоформен букет, характерен за съзрялото и отлежало пиво.

ЗРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПИВОТО

компонента на органолептичния анализ на пивото, включваща оценка на прозрачността и цвета им, пенообразуването, както и идентификация на различните им помътнявания.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow