Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ЕКСТРАКТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

съществен качествен показател, измерен на база на относителната плътност на пиво, след отстраняване на етиловия алкохол чрез дестилация и довеждане на обезалкохоления остаък до първоначалния му обем, посредством доливане на дестилирана вода.

ЕКСТРАКТ МАЛЦОВ

екстрактивността на малца, технологичен показател на малца, изразяващ се с процентното съдържание на разтворими вещества.

ЕКСТРАКТ НЕФЕРМЕНТИРУЕМ

екстракта на пивото, който не може да ферментира и съответно остава в готовото пиво.

ЕКСТРАКТ ПРИВИДЕН

процентната екстрактивност на готовото пиво, изчислена на база относителна плътност и при наличие на алкохол.

ЕКСТРАКТ ФЕРМЕНТИРУЕМ

част от екстракта, който може да бъде ферментиран от пивните дрожди.

ЕКСТРАКЦИЯ

технологичен метод за разделяне компонентите на твърди и течни смеси чрез избирателно разтваряне с помоща на екстрагенти.

ЕНЗИМИ

биологични катализатори с белтъчна природа, способни многократно да ускоряват химичните реакции.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

многокомпонентни смеси от летливи органични съединения, синтезирани от растенията и обуславящи специфичния им аромат.

ЕЧЕМИК

житна култура с високо съдържание на белтък (протеини), основна пивоварна суровина

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow