Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ДЕГУСТАТОР

специалист, който извършва проверка, оценка или окачествяване на храни и напитки с помоща на собствените си сетива: вкус, обоняние и зрение. Той трябва да притежава необходимата за тази цел чувствителност на органите за възприемане, сензорна памет и професионален опит.

ДЕГУСТАЦИОННА ЗАЛА

помещение за провеждане на дегустационни сеанси, отговарящо на редица изисквания.

ДЕГУСТАЦИОННИ ЧАШИ

чаши от обикновено или кристално стъкло със специфична за даденото питие форма, която дава възможност максимално да се проявяват и улавят органолептичните му качества.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(от де и лат. infectio - заразяване) - комплекс от мерки в производството, целящи унищожаване на причинителите на болестни изменения в напитките и на други вредни микроорганизми и техните преносители, които се развиват извън непосредствено участващите в производствения процес материални среди - в празни съдове, оборудване и тръбопроводи, различни помещения и др.

ДЕКАНТИРАНЕ

отливане на една течност в друг съд по начин, който изключва размътването и увличането на отложената на дъното и утайка.

ДЕНАТУРАЦИЯ

(НА БЕЛТЪЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА) - промяна в естествената конфигурация на белтъчните молекули, свързана с нарушаване пространствената ориентация на молекулните сегменти, изменение на вискозитета на разтворите, на оптическата, химичната и каталитичната активност на белтъчните колоиди. Извършва се под влияние на повишена температура, колебания в рН на средата и в нейния състав, лъчево въздействие и др.

ДЕПОЗИТ

(англ. deposit) - специални подземни или наземни халета в пивоварните заводи, предназначени за отлежаване или лагеруване на големи партиди пиво при ниска температура.

ДРОЖДИ

едноклетъчни еукариотни организми, принадлежащи към групата на гъбите, които не образуват мицел. Те се размножават вегетативно и чрез образуване на спори.

ДРОЖДИ ПИВОВАРНИ

културни, подбрани щамове дрожди, способни да инициират алкохолна ферментация в среди, богати на малтоза и др. хидролизни продукти на скорбялата.

ДЪБИЛНИ ВЕЩЕСТВА

кондензирани полифенолни вещетва, способни да образуват стабилни комплекси с белтъчните вещества, пектина и целулозата.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow