Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ГАЗИРАНЕ

виж сатурация, карбонизация.

ГОРЧИВИ ВЕЩЕСТВА

компоненти на пивото, най-често добавяни чрез хмела, носители на полезна и типична за вкуса горчивина.

ГОРЧИВИНА НА ПИВОТО

сложно органолептично свойство на пивото и основен компонент на неговата вкусова характеристика. Формира се от няколко фактора: съдържание на неспецифични хмелни вещества, главно изохумулони; съдържание на дъбилни вещества от хмела, както и от ечемичените и немалцувани житни зърна; органични естери; минерални вещества, главно магнезиеви соли.

ГРАДУС АЛКОХОЛЕН

алкохолен титър, процентна величина, използвана за означаване на алкохолното съдържание в напитките. Като основа за измерването и служи алкохолометричната скала на Гей-Люсак, в която е приет за 0 алк. градуса на чистата вода, а за 100 – на чистия етилов алкохол.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow