Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
ВАРЕНЕ

технологичен процес при производството на пиво. Провежда се във варилен апарат.

ВАРИЛЕН АПАРАТ

служи за варене на пивната мъст с хмела или хмелов продукт, при което се осъществява и нейната стерилизация.

ВИТАМИНИ

(от лат. vita - живот) - група органични съединения с разнообразна химична природа, които в нищожни количества са жизнено необходими за човешкия и животинските организми. Играят роля на биологични катализатори на реакциите, протичащи в живата клетка и участват в състава на ензимните системи, управляващи обмянатта на веществата в организма.

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПИВОПРОИЗВОДСТВОТО

отпадни продукти от производството на пиво, които могат да се оползотворят.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow