Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
БАГРИЛА

вещества, причиняващи оцветяване на предметите, в частност на растенията и суровините от растителен произход, използвани в производството на напитки.

БЕЗАЛКОХОЛНО ПИВО

пиво с незначително алкохолно съдържание под 0,5 об.% Може да бъде получено по различни технологии.

БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА

високомолекулни органични съединения, които могат да се разглеждат като полимерно свързани аминокиселини. Те са главна съставка на живата материя.

БИОЛОГИЧНА СТАБИЛНОСТ

свойство, характеризиращо устойчивостта на пивото към развитие на болестоворни микроорганизми, което е в състояние да предизвика влошаване на потребителските качества и търговския вид.

БИРА

(итал. Birra, лат. Bibere - пия) - виж пиво.

БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО

технологична операция, състояща се в разливане на готовата напитка в бутилки.

БУТИЛИРАЩИ АВТОМАТИ

автоматични и полуавтоматични агрегати за пълнене и затваряне на бутилки.

БУТИЛКОВА ПАСТЬОРИЗАЦИЯ

технологична операция, прилагана непосредствено след бутилирането с цел стабилизиране против биологични помътнявания. Състои се в постепенно нагряване, поддържане на определена температура в рамките на предварително зададен период от време и охлаждане.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow