Терминологичен речник

Речник на основните термини в пивоварството

Търсене в речника
Започваща с.. Съдържа Точен термин
Термин Описание
АБСОЛЮТНА МАСА

качествен показател за пивоварния ечемик и малц, които отразява теглото на 1000 зърна в грамове. Зависи от едрината и плътността на зърната.

АЛКОХОЛ

(от араб. al-kuhl - фин прах) - производни на въглеводородите, съдържащи в молекулата си една, две или повече хидроксилни групи.

АЛКОХОЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

процентната концентрация на етилов алкохол във водно-алкохолните смеси. Може да се изразява както в тегловни, така и в обемни проценти.

АМИЛАЗНА АКТИВНОСТ

важен показател за качествата на малца. За неговото определяне се използват два метода: Виндиш-Колбах и Линтнер.

АНТИОКСИДАНТИ

инхибитори на окислението, химични съединения, забавящи или преустановяващи окислителните процеси. Механизмът на действието им се състои в свързване на различни по състав радикали, които играят важна роля в кинетиката на пренасяне на кислорода.

АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА

витамин С - безцветно кристално вещество с кисел вкус. Използва се като антиоксидант.

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow