Саморегулация на търговските комуникации Инициативи на членовете на Съюза на пивоварите в България

Инициативи на членовете на Съюза на пивоварите в България

Инициативи на членовете на Съюза на пивоварите в България (СПБ) за саморегулация на търговските комуникации през 2009 г.

През 2009 в рекламните комуникации на членовете на Съюза на пивоварите в България (СПБ) бяха въведени всички приети от ОС изисквания, които способстват по-добре да се прилага не само буквата, но е духът на Кодекса за отговорни търговски комуникации, приет от членовете на сдружението. В СПБ Съветът за саморегулация е органът, който работи с повечето публични проекти на сдружението и на “Пивоварите на Европа”.
През 2009 г. година Съветът за саморегулация на СПБ проведе 7 заседания и работни дискусии. В контекста на конкретните задължения по прилагането добрите практики на саморегулацията беше извършен пост-мониторинг на всички рекламни кампании на членовете на СПБ, като за целта Съставът за постомониторинг прегледа 15 рекламни комуникации. При 2 от тях се постанови решение за привеждане в съответствие на надписа за отговорна консумация с новите изисквания за големина и шрифт на буквите. Видео клиповете и печатните визии при всичките 15 кампании бяха в съответствие с изискванията на Кодекса.
Копи адвайс беше проведен на 5 реклами. Бяха дадени препоръки за промени в 1 рекламна комуникация и съответният рекламодател изпълни препоръката на Съвета за предварителни консултации и преглед на рекламите – копиадвайс.
През 2009 г. не са получени оплаквания от потребители срещу реклами на бира.
Посочените дейности и резултати показват, че Планът за действие по развитието на саморегулаторната система на СПБ през 2009 г. е изцяло изпълнен и е постигнат съществен напредък в развитието на отговорностите за търговските комуникации.
Един от най-удовлетворяващите резултати, постигнати пред 2009 г. е, че добрата практика на СПБ в областта на отговорните търговски комуникации премина в т.н. «зелена зона» на оценка за прилагане на най-добрите стандарти в саморегулацията на пивоварните организации в Европа. Макар у нас тази система да се развива едва от 2005 г. рекламодателите от пивоварната индустрияо са оценени като напълно покриващи 7 оперативни стандарта на Пивоварите на Европа. Докладът от м. ноември пред Европейския форум за алкохол и здраве и ЕК потвърждава това. За по-добра визуализация на постигнатото, прилагаме таблица, която отразява развитието на саморегулаторните системи на националните организации на производителите на бира от ЕС, членуващи в Пивоварите на Европа.

State of play

Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow