Саморегулация на търговските комуникации Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти - Страница 2

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти - Страница 2

І. ОТГОВОРНА КОНСУМАЦИЯ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да насърчава прекомерната или безотговорна консумация, нито да представя въздържанието или умереността в употребата на пиво по негативен начин;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да предполага каквато и да било асоциация с жестоко, агресивно, опасно или антисоциално поведение;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да показва хора, които изглеждат опиянени от въздействието на алкохола, нито да внушават, че подобно поведение е приемливо;
 • (нов 2009 г.) Всички рекламни комуникации на пиво по телевизия, кино, печатни медии, постери, мешове, билбордове трябва да съдържат надписи за отговорна консумация на бира. Форматът и размерът на надписа за отговорна консумация се определят с Правилника за прилагане на Кодекса.
 • (нов 2012 г.) Надписът за отговорна консумация в рекламните комуникации на
  членовете на СПБ има следната задължителна формулировка „Консумирайте с удоволствие и мярка”, като може да съдържа или да не съдържа името на съответния бранд – предмет на рекламата. Текстът се изписва задължително на български език.

ІІ. ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да е насочена към лица под 18-годишна възраст, нито да показва непълнолетни лица да консумират пиво;
 • Търговската комуникация на пиво не трябва да промоцира пивото в печатни или електронни медии, нито да го представя в телевизионни и др. програми или промоционални събития, насочени към лица под 18 години;
 • (нов 2009 г.) На електронните сайтове с търговски комуникации на пиво членовете на Съюза на пивоварите в България поставят ограничение за възрастта на ползващите ги лица – да са над 18 години (т.нар. age-check);

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА МПС И МАШИНИ

 • Търговската комуникация на пиво не бива директно или индиректно да създава асоциации и нагласи за консумация в комбинация с управлението на всякакъв вид превозни средства;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава асоциации и нагласи за консумация преди или по време на работа с потенциално опасни машини или с изпълнението на потенциално опасни дейности;

ІV. ЗДРАВЕ И УМЕРЕНА КОНСУМАЦИЯ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да представя и внушава, че пивото има свойства да предотвратява, да повлиява или да лекува болести, нито да се позовава на такива свойства;
 • Търговската комуникация на пиво следва да е изцяло съобразена със специфичните правни изисквания, както и да е в съответствие с правителствената политика за разумна консумация на алкохол и наложените в това отношение нормативни ограничения. Етикетирането, презентациите и рекламирането на пиво да са в пълно съответствие с нормативната уредба на Р България;
 • Търговската комуникация на пиво не трябва да създава каквото и да било объркване относно вида и силата му;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да представя високото алкохолно съдържание само по себе си като положително качество на съответната търговска марка или като причина да бъде избрана точно тази марка. От друга страна, търговските послания не трябва да внушават, че с консумацията на марки пиво с ниско алкохолно съдържание се избягва злоупотребата с тях. (Тази забрана не се отнася до безалкохолните пива.) ;

V. ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХ

 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава усещането, че консумацията му повишава умствените или физически способности, като напр. спортни постижения;
 • Търговската комуникация на пиво не бива да създава усещането, че консумацията му води до социален или сексуален успех;

VІ. ПРОМОЦИРАНЕ И МОСТРИ

 • Промоцирането и рекламирането на мостри на пиво, като част от търговската комуникация, не трябва да насърчават безотговорна или свръхконсумация, нито противообществено поведение, нито злоупотреба с пиво;
 • Рекламирането на мостри на пиво е позволено само на законно регламентирани места, събития, частни помещения, търговски изложения, отговарящи на изискванията на националната нормативна уредба. (Рекламирането на мостри включва и дегустация.);
 • На лица под 18-годишна възраст се забранява предлагането на мостри на пиво.

Съюз на пивоварите в България

1.02.2005 г.

гр. СофияПътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow
 • Image Slideshow