Публикации

История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991 – 2005 година - Страница 3

Паралелно с процесите на преструктуриране на пивоварния сектор в страната се развиват и международните контакти на българските пивовари. Добре познавайки и участвайки в иновационните проекти на европейските си колеги, Съюзът на пивоварите в България е желан партньор за сродните организации, които обединяват пивоварните среди на Европа.

През май 1995 г. в Брюксел, Белгия, на ХХV конгрес на Европейската пивоварна конвенция – Еuropean Brewery Convention (ЕВС), Съюзът на пивоварите в Република България е приет за редовен член на организацията. Включването на сдружението в европейското пивоварно семейство е най-високата оценка и заслужено признание за постиженията и възможностите на националната пивоварна промишленост.
От този момент българското пиво е официално прието в европейската листа на индустрията, а българските пивоварите заемат достойно място в европейската пивоварна общност. В управителния орган на конвенцията – Съвет на ЕВС, влизат представители на съюза и вече 11 години активно работят за общата кауза на научната пивоварна гилдия на Европа. В работните групи и научни комитети участват български учени и специалисти, което допринася за научния обмен на най-новите постижения в областта на пивопроизводството.

Налице е динамично, проевропейско развитие на бранша, определящо нов облик на производственото и пазарно поведение, високо международно признание и авторитет. Това съвсем основателно привлича вниманието и заангажира участието на водещите европейски пивоварни компании в процеса на преструктуриране и приватизация на българската пивоварна промишленост.
Приватизационният процес в българския пивоварен сектор започва в края на 1994 г. и в основни линии е финализиран в края на 1998 г. Приватизацията на фирмите от бранша приключва в рамките на 4 години при пълно спазване на нормативната уредба и активен инвестиционен процес.
Позитивните резултати от успешната приватизация на пивоварната промишленост по своята всеобхватност и времетраене носят висок рейтинг и обществено доверие за индустрията. С подобни постижения в периода на икономическата реформа в България могат да се отличат много малко подотрасли в страната.

През 1996 г. (6 юни) особено внимание заслужава обявяването на св. Илия за патрон на пивоварите в България, а църковният празник Илинден – 20 юли, за официален празник на пивоварната промишленост.
Негово Преосвещенство агатоникийският епископ хаджи Наум, игумен на манастира “Успение Богородично”, става духовният кръстител на Съюза на пивоварите, като аргументира избора на св. Илия със специфичната роля и особена значимост на светеца за християнството и Българската православна църква.

Пророк Илия живее през времето на израелския цар Ахав. Роден е в галаатския град Тезвия. Произлиза от рода на Мойсей. Словото му е силно и действено, а животът му – угоден Богу. Името Илия означава “крепост Господна”. Когато приближава времето за неговото заминаване при Господа, показва се огнена колесница с огнени коне и в тази колесница Илия е взет с вихър на небето. Така предаността му и вярата в Бога удостояват Илия единствен от пророците да бъде взет жив на небето. Известно е, че при преображението на Христос на планината Тавор само двама от старозаветните пророци се явяват и беседват с Него. Това са Мойсей и Илия.
В народопсихологията на българите св. пророк Илия е свързан с надеждата при сушави години да дава обилни дъждове, земята да ражда много плодове и да има вода и други питиета до насита за народа.

По стара българска традиция на Илинден се пие пиво, от което човек не се напива. Във всяка къща се приготвя такова питие от жито и се пие за здраве на всички християни.

Честването на празника от този момент се превръща в традиция с богато съдържание, символ на професионалното единство, морал и духовно богатство на пивоварната гилдия.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow