Публикации

История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991 – 2005 година

 

През 2006 г. Съюзът на пивоварите в България съставя и публикува “История и развитие на пивоварната промишленост в България. Преструктуриране на индустрията 1991 – 2005 година”.

Книгата е посветена на тържествено честваните от пивоварната общност юбилеи - 125 години пивоварна промишленост в България, 50 години пивоварна наука, 15 години Съюз на пивоварите в България. Изданието е продължение на публикувания през 1994 г. първи том “История и развитие на пивоварната промишленост в България” (1848–1993 г.).

Издадената през 2006 г. най-нова история на пивоварната индустрия в страната включва пространна информация, данни, графики и снимков материал за пивоварните дружества в България, за производителите на пивоварни суровини, оборудване и спомагателни материали, за научните институции и звена в бранша. Съдържанието на книгата е структурирано както следва:

1. Преструктуриране на пивоварната индустрия в България след 1991 г.
Приватизацията на предприятията от пивоварния бранш;
Създаване на Съюз на пивоварите в България (СПБ);
Изграждане и укрепване на Съюз на пивоварите в периода1991 – 2005 г.;
Социално партньорство в пивоварната индустрия

2. Развитие на пивоварните дружества, членове на СПБ. Основни данни, преструктуриране, инвестиционни програми, портфолио на предлаганите видове пиво, развитие на човешките ресурси, данни за производство и реализация на пиво на:
“Агрима” АД, “Загорка” АД, “Каменица” АД, “Карлсберг България” АД, “Ломско пиво” АД, “Пивоварна София” АД.

3. Развитие на фирмите за пивоварни суровини, оборудване и спомагателни материали: “Малц” АД; “Булхопс” ООД; “Айстехник” ООД; “Бегеров” GmbH; “Берил Ж” ЕООД; “Диверсистем” ЕООД; СД “Икар Беджев и сие”; “Кемко Интернешанал” ЕООД; ЕТ “Мария Миразчиева”; “Присое” ЕАД; “Сигротехинженеринг” ЕООД; “Тримекс-сервиз”АД; “Хранинвест-хранмашкомплект” АД; “Растал” GmbH – Германия.

4. Развитие и преструктуриране на пивоварнат наука в България:
Научни звена към Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – “Пивопроизводство”, “Микробиология на пивото и виното”, “Научна информация и евроинтеграция”; Университет по хранителни технологии, Пловдив – катедра “Технология на виното и пивото”.
За историята на произхода, приготовлението и употребата на пиво в световната литература съществуват много публикации. По въпроса за времето и мястото на създаването на това питие съществуват различни, често противоречиви схващания. Но общото в тях е, че пивото е продукт, който съпътства повишаването на културата на човека в древността още от самото начало, когато той започва да задоволява потребностите си от храна и напитки, приготвяни от естествени продукти. Впоследствие от поминък на древните народи пивоварството се налага като една от най-важните и атрактивни промишлености на всички времена.

Спорен е въпросът за произхода на думата бира. Преобладава твърдението, че тя произхожда от латинската дума bibere – пиене. По-късно за същото понятие славяните започват да използват думата пиво, която също идва от глагола пия и се запазва и до днес.
Пивото у нас е известно още преди Освобождението. Първите опити за пивопроизводство се правят през втората половина на ХІХ в. В градовете Пловдив, Шумен, София, Велико Търново и Русе се появяват малки домашни работилници, в които занаятчии приготвят пиво.
Първите пивоварни фабрики се построяват непосредствено в годините след Освобождението. Те са малки, на ниско техническо равнище, построени предимно от чужденци.

През 1881 г. трима швейцарци – Рудолф Фрик, Фридрих Сулцер и Кристиан Бомонти, създават пивоварната фабрика “Каменица” в Пловдив. С нейното откриване започва летоброенето на пивоварната индустрия в България.
В края на септември 1882 г. в Шумен по предложение на чешкия пивовар Франтишек Милде и с финансовата помощ на богати българи от града се създава акционерно дружество “Българско пивоварно дружество” с цел производство и продажбата на пиво наедро и дребно. През 1892 г. е пусната в експлоатация пивоварната фабрика на “Братя Хаджиславчеви и сие” във Велико Търново, в която започват работа 28 немски и чешки пивовари и общи работници от града.Пътешествието на бирата

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow